≡ Menu

Максим Бехар, водещият български ПР експерт, признат на световно ниво и бивш председател на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), бе избран за президент на Световната ПР организация (ICCO). Изборът му беше обявен на 10 октомври по време на среща на Борда на организацията в Милано.

Максим Бехар е главен изпълнителен директор на една от водещите компании в областта на публичните комуникации в България – M3 Communications Group, Inc., и председател на чешкия офис на световната ПР корпорация Hill+Knowlton Strategies. От декември 2013 г. той заемаше поста на вицепрезидент на ICCO, а преди това за период от 3 години бе неин ковчежник.

„Избирането на Максим Бехар за президент на Световната ПР организация е огромен успех и признание, както за неговата дългогодишна работа в областта на ПР, така и за БАПРА като обединител на компании с етичен и прозрачен бизнес. Максим е безспорен професионалист със забележителен принос за утвърждаване на международния авторитет на българския ПР бизнес. В БАПРА приветстваме неговата нова роля и сме убедени в бъдещите му успехи начело на ICCO.”, коментира Деница Сачева, председател на Управителния съвет на БАПРА.

„Максим внася изключителна комбинация от енергия, опит и дипломация към всичко, което прави. Неговата страст за нашия бизнес и за тази организация е заразна. С поемането на президентския пост от Максим, пред ICCO се откриват много нови възможности”, сподели Дейвид Галахър по време на ПР форума.

Франсис Ингам, главен изпълнителен директор на ICCO, добави: “Максим има изключителен интерес към международния ПР. Неговата посветеност на нашата индустрия и неговата страст към нейното бъдеще, го правят перфектният човек, който да ръководи ICCO. Ръстът, който постигнахме през последните години ще се промени динамично и ефективно под неговото ръководство.”

Максим Бехар преподава „Модерни комуникации“ в редица университети в много страни по света. Той е почетен консул на Република Сейшели в България.

…read more

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
{ 0 comments }

Университетски преподаватели формулираха най-важните проблеми пред които е изправен Софийският университет.

В първите дни на септември 2015 и в началото на новата кандидат-ректорска кампания група колеги от университетската общност реши да формулира най-важните проблеми, пред които е изправен нашият Университет. Между тях има спешни, има и стратегически – има и такива, които, не без основание, сме нарекли болни, обяви културологът Александър Кьосев.

Предложенията на групата бяха фокус на интензивно електронно обсъждане в рамките на 15 дни в мрежата на Преподавателите, подкрепили студентските протести (но се включиха и доста съмишленици, които не принадлежат формално към нея) – чрез критики, уточнения и допълнения оформихме настоящите 13 точки в кратък и разширен вариант.

“Ние виждаме в тези точки не просто въпроси към бъдещия ректор. В нашите очи те са настоятелни искания, базирани върху консенсус относно острите нужди, очевидни за всички в Софийския университет. Убедени сме, че в този си вид те биха били подкрепени не само от участниците в обсъждането (над сто колеги), но и от много по-широка общност от преподаватели и служители на СУ, чийто реакции очакваме. Бихме искали да ги обсъдим и с кандидатите за ректорски пост и да чуем техните становища, както и степента, в която те са готови да поемат ректорска отговорност за разрешаването на проблемите, заедно с предложенията им за конкретни, неотложни мерки”, смятат преподавателите.

Неформалната мрежа, формулирала исканията, се представлява от контактна група в състав проф. Адриана Григорова-Тафрова, Химически факултет, проф. Анна Пройкова, Физически факултет, проф. Александър Кьосев, Философски факултет, проф. Георги Димитров, Философски факултет, доц. Кристиян Таков, Юридически факултет, доц. Ружа Смилова, Философски факултет и доц. Гергана Герова, Физически факултет.

Спешни искания

1. Цялостна финансова ревизия и оценка на финансовата политика на СУ в последните 12 години:
a. Новият ректор следва да поеме отговорност за провеждане на назначената от него ревизия в конкретни срокове – тя трябва да е завършила и да е анализирана преди първото Общо събрание, не по-късно от една година след поемането на ректорския мандат;
b. Резултатите от ревизията следва да бъдат публикувани във вътрешноуниверситетската мрежа преди Общото събрание, за да могат бъдат обсъдени на него;
c. Ректорът следва да извести университетската общност за реалното финансово състояние на СУ след ревизията и за мерките, които следват от ревизията.

2. Реалистичен план за излизане от финансовата криза, свързан с
a. Оптимизиране управлението на имотите и минимализиране разходите по поддържането им;
b. Съкращаване на преподаватели „мъртви души“;
c. Съкращаване на администрацията; въвеждане на почасова административна работа за студенти;
d. Привличане на повече кандидат-студенти;
e. Кандидатстване за целево финансиране за ремонти на сгради-паметници на културата;
f. Механизми за разсрочено плащане на дълга, договаряне с държавните и общински институции, частните фирми.
Стратегически инициативи
3. Приемане на цялостна стратегия (с образователна, изследователска и институционална част) за развитие на Софийския университет и поемане на ректорска отговорност за реализирането й. Стратегията трябва да е съобразена с капацитета на СУ, изискванията на пазара на труда, изискванията на държавата, изискванията на преподавателите и студентите и да включва:
a. Дългосрочна визия за системното научно развитие на преподаваните в университета дисциплини и интердисциплинарни полета, съобразено с развитието им в световен план.
b. Дългосрочна визия за образователна политика;
c. Дългосрочна визия за кадрова политика и политики по развитие на институционалната структура на СУ;
d. План за действие и работещи инструменти, отговорно звено, което работи по стратегията;
e. Създаване на звено за анализи и прогнози за устойчиво развитие.
f. Идеи и мерки, които да доведат до подобряване позицията на СУ в световните рейтингови системи.

4. План за нов тип управление на СУ. Представяме си, че той трябва да включва следните основни положения:
a. Разделяне на административния и финансов мениджмънт от управлението на научните и образователни процеси;
b. Въвеждане на длъжност „главен мениджър“;
c. Нов тип бюджетно планиране, свързано с отчитане на реалните приходи и разходи на звената; публично обсъждане на бюджета и неговите приоритети на Общо събрание.
d. Децентрализиране на финансовото управление;
e. Децентрализация на проектната дейност;
f. Нова кадрова политика, привличаща млади преподаватели;
g. Нов, ефективен тип отчетност и контрол на управлението; идеи за конкретни инструменти;
h. Мерки по засилване ефективността на промотирането и разпространяване на научните продукти на СУ;
i. Осигуряване на ефективност на звената и инструментите за индивидуална атестация, както и много по-ефикасно използване за управление на външната атестация на звената. И акредитацията, и атестацията трябва да играят ролята на нов механизъм за отчетност на научни звена, преподаватели и служители; от тях реално трябва да зависи съдбата на научните звена (финансиране, кадрово и материално осигуряване и пр.), заплащането и кариерното развитие на преподаватели и служители.
Конкретни болни въпроси на Софийския университет
5. Диференциране на заплащането на преподавателския труд въз основа на изследователските постижения.
a. Разработване на обща система за кариерно развитие въз основа на академичните резултати.
b. Превръщане на индивидуалната атестация в реално действащ инструмент за оценка на изследователските постижения;
c. Разработване на механизъм за сравнимост между изследователските постижения в различни научни области;
d. Повишаване заплащането за преподаване на английски език.

6. Нова политика за развитие на магистърските програми, предлагани от СУ, свързана с
a. SWOT анализ на съществуващото положение с тях, оценка на рисковете – съществуват опасения, че при сегашната политика е възможно „скъсване“ на междинното звено между бакалаври и доктори и превръщането на СУ постепенно в „бакалавърски“ университет;
b. Оценка на това кои програми имат стратегическо значение за Софийския университет;
c. Нов механизъм за отпадане на „мъртви“ програми;
d. Намаляване на отчисленията от магистърската степен за Ректората, общо университетския бюджет и факултетните бюджети; реалистични бюджети на самите програми (а не настоящите имитации), базирани върху техните реални приходи и разходи;
e. Нормативни механизми за намаляване на опасността от „приватизиране“ на магистърски програми;
f. Създаване на университетски фонд „Развитие на магистърски програми“ с ясен статут за кандидатстване. Този фонд да има изработена визия, мисия и стратегически задачи, свързани с визията за развитието на дисциплините и интердисциплинарните полета, разработена в Стратегията;
g. Кадрова политика по осигуряване на магистърските програми; откриване на възможност за назначаване на преподаватели, които попълват своя хорариум само (или главно) в магистърска степен;
h. Допълнителни материални стимули за кандидатстващите магистри (понастоящем приетите магистри трябва да работят, за да се издържат и плащат таксите си, което води до спад на качеството на магистърското образование);
i. Лобиране и борба пред МОН за нова държавна образователна и финансова политика към ключовата за висшето образование магистърска степен, промяна в ЗВО, увеличаване на държавното субсидиране на студент-магистър (в момента то е равно на това на …read more

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
{ 0 comments }

Иран извърши успешен опит с изстрелването на нова ракета с голям обсег на действие и с прецизна система за насочване на оръжието към неговата цел. „Емад“ (стълб) е ракета земя-земя, създадена и построена от ирански специалисти. Това е първата ракета с голям обсег на страната, която може да бъде насочвана прецизно към целта й, заяви иранският министър на отбраната ген. Хосеин Дехган.

“Следвайки програмата си за отбрана не сме искали разрешение от никого“, допълни той, предаде държавната информационна агенция ИРНА.

„Емад“ е първата ракета с прецизно насочване, с която разполага Техеран, с обсег да достигне иранския враг Израел. След успешния опит с ракетата ген. Дехган коментирал, че „Емад“ увеличава стратегическата способност на сдържане на страната.

Антъни Гордесман, изследовател от Центъра за стратегически и международни проучвания, написа през октомври миналата година, че „Емад“ е вариант на съществуващата вече иранска ракета с голям обсег „Шахаб-3“, „но маневреността й при приближаване към целта увеличава поразяването и затруднява противоракетната отбрана“, съобщи Си Ен Ен.

Ракетата с течно гориво има обсег на действие 1700 км. и точност на попадение до 500 м. от зададената й мишена. „Емад“ може да носи до 750 кг. боен товар и ще влезе на въоръжение през 2016 г. Иранската ракетна програма е следена отблизо от редица страни по света, като Вашингтон оглавява международните усилия за затрудняване развитието на иранските арсенали.

Когато през февруари миналата година Техеран съобщи, че са извършени успешни пробни стрелби по насочвани с лазер ракети земя-земя и въздух-земя , както и на ракета с голям обсег на действие с възможност да носи касетъчна бойна глава, тогавашният говорител на Пентагона адм. Джон Кърби определи ракетната програма като „опасна заплаха за региона“. Той отбеляза, че резолюция 1929 на Съвета за сигурност ан ООН забранява на Иран предприемането на каквато и да е дейност, свързана с балистични ракети, способни да пренасят ядрени оръжия.

…read more

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
{ 0 comments }

Българката Даниела Иванова става Мениджър бизнес развитие за Централна и Източна Европа на Viber, съобщава сайтът Money.bg.

„Наблюдаваме изключителен прираст на потребителите на Viber в региона на Централна и Източна Европа в последно време. Назначаването на Даниела като Мениджър бизнес развитие е от изключителна важност за продължаването на тази тенденция,” казва Ярон Шехтман, Директор бизнес развитие.

Разрастването на екипа е част от стратегията на Viber за допълнително засилване на позициите си в региона чрез използване на локален подход при изграждане на партньорства и маркетинга.

В момента Viber има повече от 606 милиона уникални потребители в света. Централна и Източна Европа се нарежда в топ три на регионите в света.

…read more

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
{ 0 comments }

Бижутата на 21 век не са от злато и сребро, а са „умни” и ни помагат в ежедневието, пише британското издание “Индипендънт”.

След като компютрите излязоха от мода, дойдоха музикалните плейъри, смартфоните и смарт часовниците, „Епъл” реши да разшири своето семейство – този път с iRing. Компанията е подала заявление за патентоване на „умния пръстен” миналата година.

Пръстенът може да контролира всякакви устройства дистанционно – от телевизора до включване на отоплението, без да се налага да ставате от дивана. Пръстенът може да се свързва безжично с мобилния ви, може да светка или изгасва осветлението и дори да пуска съдомиялната машина. iRing е предназначен да се носи на показалеца и разполага с малък сензорен екран. Той се приема като първа стъпка към създаването на ново поколение технологии като писалка, която пише сама, точно като перата в книгите за „Хари Потър” на Джоан Роулинг. Създателите от “Епъл” смятат, че са в състояние да създадат пръстен , който да следи движението на ръката и да възпроизвежда на хартия, това което потребителят иска да напише.

…read more

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
{ 0 comments }

Преслава и Джорджано са доволни от срещата си …read more

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
{ 0 comments }

Съставен е и един акт на ловец, който не е носил светлоотразителни жилетка и шапка …read more

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
{ 0 comments }

Вече 20 години монасите от Шаолин демонстрират из целия свят своите изключителни физически умения …read more

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
{ 0 comments }

Това обяви в интервю за “Зюддойче Цайтунг” шефът на банката Вернер Хойер …read more

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
{ 0 comments }

В усмирителната риза на Гоголевия луд Нина Димитрова избра да облече своя партньор в “Шинел” Стелиан Радев …read more

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
{ 0 comments }