≡ Menu

БНБ: Няколко банки трябва да възстановят покритието на капиталовите буфери

Някои български банки ще трябва да поддържат наличните си капиталови буфери, докато други ще трябва да възстановят покритието на капиталовите си буфери. Това са препоръките на Българската народна банка (БНБ) към финансовите институции, съдържащи се в доклада за прегледа на качеството на активите им и стрес теста на банковата система. Резултатите от стрес теста ще бъдат включени в процеса на надзорна проверка и оценка, както и в капиталовото планиране на банките.

Както беше обявено… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!