≡ Menu

България ще плаща незавършен европроект срещу наводнения, грози я наказателна процедура

От Министерство на околната среда и водите не са успели да намалят риска от наводнения в срок заради сериозно забавени планове и дейности от страна на басейновите дирекции в страната.

Незавършеният европроект предполага започване на наказателна процедура от Европейската комисия, а част от еврофинансирането по оперативната програма “Околна среда” ще бъде спряно.

За да бъде завършен проектът с удължен срок, се налага отпускане на допълнителни държавни средства.
…read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!