≡ Menu

Българските учени си избраха нов шеф

Според акад. Ревалски най-ценният продукт на БАН е научният потенциал …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!