≡ Menu

Еврокомисията препоръча връщането на мигранти в Гърция да започне от март

Европейската комисия заяви в четвъртък, че страните членки би трябвало да могат от средата на март 2017г. да започнат да връщат в Гърция част от потърсилите убежище в ЕС. Това ще важи само за опиталите да влязат след тази дата, а не минали случаи.

Според т.нар. Дъблински регламент първата страна от съюза, в която е влязъл бежанец или имигрант, трябва да го регистрира, настани и разгледа молбата му. Но тази система рухна миналата година под напора на близо 1 милион души, поели през… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!