≡ Menu

Заводските цени през ноември остават на равнището си от 2015 г.

Заводските цени през ноември запазват равнището си от същия месец на предходната година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). С това на практика се слага край на непрекъснатото поевтиняване.

Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост – с 8.9%, и в преработващата промишленост – с 0.6%, а намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 3.0%.

В преработващата промишленост… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!