≡ Menu

Кой е нападателят от швейцарския влак

Той няма криминално минало, не е извършвал никакви нарушения нито на наша територия, нито при съседите …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!