≡ Menu

Комисията за финансов надзор започва редовни срещи с бизнеса

Ръководството на Комисията за финансов надзор ще се среща всеки вторник между 15 и 16 часа с представители на небанковия финансов сектор, съобщиха от регулатора.

Идеята е да се даде възможност на бизнеса в открит диалог да дискутира с представители на комисията трудностите и проблемите и да предлага решения за подобряване на бизнес средата.
Първата среща е предвидена за 10 януари 2017 г. “Прекият контакт с бизнеса е конкретната реализация на политиката на откритост и… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!