≡ Menu

Министерството на туризма учредява годишни награди в над 10 категории

Най-посещаваните туристически дестинации, най-добрите туристически събития, най-иновативните туристически продукти и услуги и най-добрите сайтове, посветени на туризма, ще бъдат отличавани с годишни награди, учредени от ресорното министерство.

Победителите ще се оценяват от обществен съвет в няколко основни категории по специално разработена за целта методология с ясни критерии и показатели за оценка.

Най-добрата туристическа атракция ще бъде избирана според приходите от… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!