≡ Menu

Парите за общините се вдигат с 200 млн. лв. догодина

При второто четене на проектобюджета за 2017 г. депутатите одобриха предложението на Министерския съвет парите за общините да се увеличат с общо около 200 млн. лв. Така общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 2.423 млрд. лв., за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 30.2 млн. лв.. Целевата субсидия за капиталови разходи е малко над 154 млн. лв.

Депутатите не приеха предложението на Найден Зеленогорски от Реформаторския блок капиталовите разходи да се… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!