≡ Menu

Преподаватели над 35 години ще могат да се настаняват в студентски общежития

Университетски преподаватели над 35-годишна възраст вече ще могат да бъдат настанявани в студентски общежития. Днес правителството одобри такава промяна в Наредбата за ползване на студентски общежития и столове.

Досега учените и преподавателите можеха да ползват общежитие до 35-годишна възраст и за не повече от пет години.

Правото за определяне на срока за пребиваване се предоставя на висшите училища, БАН и научните организации, които регламентират в свои правилници реда… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!