≡ Menu

Приеха Закона за чужденците в България

Регламентираха понятието „апатрид” като лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!