≡ Menu

Център за интегрирани услуги за развитие отваря врати в София

Проектът прилага единствения по рода си Модел за интегрирано развитие – МИР, разработван и развит в продължение на 15 години от изследователи и специалисти на фондация „Здраве и социално развитие” …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!