≡ Menu

Агнешка Холанд, режисьор: Светът е преживява три големи революции, с които не знае как да се справи

“Политическата ситуация в Европа се промени и то не в положителна посока. Със сигурност има криза на вярата в идеята за европейското единство, а също и на вярата в схващането що е то либерална демокрация. В много държави, главно пост-комунистически, но не само, националистически вълни се надигат. Чувството за солидарност е в опасност. Европейският съюз бе създаден като отговор на Втората световна война и Холокоста. Имено войната и Холокоста дълго време бяха имунизация против популистки и… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!