≡ Menu

Днес прекрачихме прага към глобална катастрофа

За 7 месеца сме изразходвали толкова естествени ресурси, колкото планетата е способна да възобнови за цяла година …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!