≡ Menu

Защо туризмът в Турция губи десетки милиарди долари

Туризмът в Турция се връща към живот, а резервациите са повече тази година, но това не носи средства, доколкото не се привличат западни туристи с “пари”.

Разбира се, не съм експерт в туризма, но ще погледна към проблема от различна гледна точка. Проблемът не може да се реши само със засилване на рекламата. Решение може да бъде намерено, ако се погледне на темата “от друга перспектива”.

С други думи, като видим как ни възприема… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!