≡ Menu

Какво свързва Коледата и статистиката

Какво свързва Коледата със статистиката? Фактът, че Исус Христос е роден по време на преброяване. Националният статистически институт използва повода, за да разпространи любопитни факти за тази статистическа дейност – толкова стара, колкото и държавата като институция. И я илюстрира по подобаващ начин.

Не може да се каже с точност кой е първият владетел, броил поданиците мъже за военни цели или изготвил списък на домакинствата, за да ги облага с данък. Числата, получени при… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!