≡ Menu

Концесионата такса за плажовете ще се определя според категорията им, предвиждат промени в закона за Черноморието

Групиране на плажовете по българското Черноморие предвиждат предложенията за промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане на портала за обществени консултации strategy.bg.

Мнения и предложения по тях могат да се подават на електронния адрес на ведомството : m.uzunova@tourism.government.bg до края на следващия месец (до 29 септември 2017 г.) След това проектът влиза за обсъждане и гласуване от… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!