≡ Menu

Махат свидетелството за съдимост с промяна в 68 закона

Документът ще се издава по служебен път, но първо трябва да го гласува парламентът …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!