≡ Menu

Министърът на финансите предлага облекчения за бизнеса във Валутния закон

С промени във Валутния закон Министерството на финансите облекчава някои административни процедури. Това се вижда от проекта, публикуван за обществено обсъждане в портала за обществени консултации на правителството.

От проекта се вижда, че се предлага да отпадне регистрационният режим за фирмите, които добиват, преработват и правят сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях по занятие. В момента се изисква регистрация в Министерството на финансите 14… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!