≡ Menu

Най-желаните специалности в професионалните гимназии са компютърни технологии, икономическа информатика и кетъринг

Професионалното образование е първи избор при кандидатстване за над 62% от учениците, записани в професионалните паралелки и училища. От 21 966 ученици в професионалните гимназии и паралелки 13 810 са записани след след клас по първо желание в първо класиране. Общо 17 993, или почти 82% осмокласници, са приети по първо и второ желание в тези училища. Тези данни, според заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова, говорят за повишаване не интереса към професионалното… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!