≡ Menu

Приходите на брокерите в застраховането растат с 10% за година

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през първата половина на годината са общо 119.8 млн. лв., показват данните на Комисията за финансов надзор. Това е ръст от 10.6% спрямо данните за първите шест месеца на предходната година.

От всички начислени комисиони 90.2% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 9.2% – в животозастраховането.

Лидер сред брокерите е Ес Ди Ай ООД с пазарен дял от 8%… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!