≡ Menu

Произведение на изкуството

Имаш чувството, че гледаш сухоземен аналог на класическите яхти Riva. Само че е много по-високотехнологичен и минава 500 км на ток= …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!