≡ Menu

Спира техническата поддръжка на тел. 112

В някои от центровете в страна може да няма гласов запис при обаждане на спешния телефон …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!