≡ Menu

Фирмите в България се разплащат помежду си за 60 дни

През миналата година разплащането между компаниите в България е отнемало средно 59 дни. Най-бързо се изплащат телекомуникационните компании, а най-бавно – строителните.Това показват данните от изследване, проведено от международната компания за застраховане на кредитния риск Еuler Hermes.

Срокът в България е под средния за изследваните 36 държави (64 дни), но е по-дълъг от този в доста развити икономики. Нова Зеландия и Австрия са начело на класацията с 42 и 44 дни, а в… …read more

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!